ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล หาดนาใต้ จังหวัดพังงา และหาดประพาส จังหวัดระนอง รวม 2 สถานี

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล หาดนาใต้ จังหวัดพังงา และหาดประพาส จังหวัดระนอง รวม 2 สถานี

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล หาดนาใต้ จังหวัดพังงา และหาดประพาส จังหวัดระนอง รวม 2 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก  เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป การศึกษาวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต