ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าบริเวณหาดป่าตอง สถานี B1-B4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.04-8.09 ความเค็ม 31 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.4-29.0 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.10-6.90 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณคลองปากบาง สถานี K1-K4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.25-7.97 ความเค็ม 0-22 ppt อุณหภูมิน้ำ 27.2-28.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0.80-5.30 มิลลิกรัมต่อลิตร เเละสถานีบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตอง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.36 อุณหภูมิน้ำ 28.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.40 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบค่าความเค็ม สภาพอากาศทั่วไปท้องฟ้ามีเมฆมาก ทะเลมีคลื่นปานกลาง และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป