ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลราไวย์ สมาชิกเทศบาล ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งมอบคู่มือศึกษาทรัพยากรในระบบนิเวศหาดหิน หาดทราย และหนังสือความหลากหลายทรัพยากร เพื่อไว้ประกอบในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและการจำแนกชนิดตัวอย่างทรัพยากรเบื้องต้น ต่อไป