ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามในบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามคุณภาพน้ำทะเล

งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามในบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามคุณภาพน้ำทะเล

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ปฏิบัติงานภาคสนามในบริเวณเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามคุณภาพน้ำทะเล เก็บกู้อุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่อง และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลในแนวปะการังเพื่อดำเนินศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยนำมาตรวจวัดในห้องปฏิบัติการทางเคมี ทั้งนี้ ในระหว่างปฏิบัติงาน พบฝนตกหนัก และปรากฏคลื่นลมแรง อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งในช่วงสายของวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จากการสังเกตในเบื้องต้น ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำทะเลในช่วงที่ทำการสำรวจ