ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

 ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จะทำการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน 95 รายการ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาด 7
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 94
บัญชีรายงานพัสดุที่จะทำการขาย-โดยวิธีทอด
ประเภทไฟล์ : .xlsx ขนาด : 0.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 74