ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะโหลน แหลมพันวา อ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และบริเวณ เกาะไข่ จังหวัดพังงา รวม 5 สถานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะโหลน แหลมพันวา อ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และบริเวณ เกาะไข่ จังหวัดพังงา  รวม 5 สถานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะโหลน แหลมพันวา อ่าวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และบริเวณ เกาะไข่ จังหวัดพังงา  รวม 5 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก  เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อยตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไปการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต