ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมือ อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมือ อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมือ อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำ  ผลการสำรวจบริเวณอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต  สภาพอากาศปลอดโปร่ง คลื่นลมสงบที่ระดับความลึก 3.9 - 5.7 เมตร พบตัวอย่างแมงกะพรุน Phyllorhiza sp. 2 ตัว  มีค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น ดังนี้ ความเค็ม  30 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.8 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.82 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.7 mg/L