ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนวงศ์ Cepheidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนวงศ์ Cepheidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้จัดอบรมเรื่อง การจำแนกชนิดแมงกะพรุนวงศ์ Cepheidae ผ่านระบบ VDO conference (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 21 คน`ทั้งนี้เคยมีรายงานว่าพบแมงกะพรุนวงศ์ Cepheidae ในสกุล Cephea ( Cephea cephea (Forskål, 1775)) จากชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี ระยอง และภูเก็ต แต่จากการศึกษาแมงกะพรุนวงศ์ Cepheidae ทีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล พบสกุล Netrostoma 1 ชนิด คือ Netrostoma setouchianum (Kishinouye, 1902) โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้ มี 3 inter-rhopalar canals มีริ้วขอบร่ม 6–8 และมีรยางค์บนหนวดรอบปากสั้น แต่รยางค์บน arm disc ยาว