ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ท่อน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ท่อน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอรายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากนายนิพนธ์ คำแก้ว ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ท่อน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงประสานนำส่งซากดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศวอบ. ตรวจสอบและชันสูตรซากพบว่าเป็นเต่าตนุ ความยาวกระดอง 91 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม อยู่ช่วงโตเต็มวัย เพศผู้ สภาพซากเน่ามาก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ พบลักษณะรอยแผลบริเวณกระดองหลังด้านขวาเป็นรอยแผลขอบคมลึกถึงอวัยวะภายในจำนวน 4 รอย โดยมีระยะห่างของแต่ละรอยเท่ากันที่ 10 เซนติเมตร คาดว่าเกิดจากการถูกกระแทกจากใบพัดเรือ และพบบาดแผลจากการพันรัดบริเวณกล้ามเนื้อลำคอและหลอดลม โดยเป็นลักษณะของแผลเก่าที่อยู่ในระยะการหายของแผล ภายในกระเพาะพบอาหารตามธรรมชาติซึ่งบ่งชี้ว่าเต่าสามารถหากินได้ตามปกติก่อนการเสียชีวิต ภายในลำไส้พบการอักเสบเล็กน้อยซึ่งไม่ถึงแก่ชีวิต จึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันจากการกระแทกกับของแข็งมีคมซึ่งคาดว่าเป็นใบพัดเรือ