ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

รายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอรายงานผลการชันสูตรซากเต่าทะเลเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เจ้าหน้าที่ ศวอบ. จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ช่วยเข้าตรวจสอบสภาพซาก และประสานนำส่งซากเพื่อชันสูตร ณ ศวอบ. ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จากการตรวจสอบและชันสูตรซากพบว่า เป็นเต่าตนุ ความยาวกระดอง 44 เซนติเมตร น้ำหนัก 10.4 กิโลกรัม อยู่ช่วงวัยเด็ก เพศผู้ สภาพซากเริ่มเน่า ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ ไม่พบบาดแผลภายนอก เมื่อตรวจสอบความผิดปกติของอวัยวะภายใน พบขยะจำพวกพลาสติกบางอุดตันอยู่ภายในหลอดอาหารและมีการอัดแน่นของอาหารร่วมด้วย และพบขยะจำพวกพลาสติกบางและเศษอวนอุดตันภายในลำไส้ ซึ่งพบว่ากระเพาะพัก กระเพาะอาหาร และลำไส้มีการอักเสบร่วมด้วย จึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการอักเสบของทางเดินอาหารและมีการอุดตันของขยะทะเล