ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต จากการสำรวจไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลวัดได้ 28 องศาเซลเซียส แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea microphthalma) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเคลือบหิน (Podabacia spp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) ปะการังดอกเห็ด (Fungia spp.) และปะการังดาวเหลี่ยม (Leptastrea spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรคจุดขาว และโรคเนื้องอกสีชมพูในปะการังโขด (Porites lutea) รวมถึงการทับถมของตะกอนค่อนข้างมาก การปกคลุมของฟองน้ำ และเห็ดทะเล (corallimorph) อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาสลิดหินสีน้ำตาล (Chromis cinerascens) ปลาสลิดหินลายนกยูง (Pomacentrus pavo) ปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง (Abudefduf vaigiensis)  และปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (Pomacentrus moluccensis) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ดาวทะเล (Linckia multifora) กุ้งหางงอน(Thor ambionensis) ดาวขนนกชนิดต่างๆ (Feather star) และปลิงสร้อยไข่มุกสีขาว (Synaptula sp.) ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง เช่น เศษอวน เชือก ขวดพลาสติก และแผ่นพลาสติก ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป