ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชู จำนวน 10 จุด

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชู จำนวน 10 จุด

วันที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชู จำนวน 10 จุดในพื้นที่หาดกะตะ2จุด(ทิศใต้อ่าวกะตะและจุดขึ้นลงเรือคลองปากบาง) หาดกะรน 2 จุด(ที่ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหาด และสวนสาธารณะหนองหาน)หาดป่าตองจำนวน2จุด(จุดขึ้นลงเรือใกล้สวนสาธารณะโลมาและทิศเหนือของอ่าวป่าตอง) หาดกมลา 1 จุด(ทิศเหนืออ่าวกมลา)หาดสุรินทร์1จุด(ที่ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหาด)หาดลายัน1จุด(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหาดลายัน)และหาดในทอนจำนวน1จุด(ที่ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหาด)