ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวกุ้ง ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะกะลา เกาะแพ เกาะนก และเกาะทะนาน จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวกุ้ง ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะกะลา เกาะแพ เกาะนก และเกาะทะนาน จังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวกุ้ง ได้แก่ เกาะงำ เกาะปายู เกาะกะลา เกาะแพ เกาะนก และเกาะทะนาน จังหวัดภูเก็ต จากการสำรวจไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลวัดได้ 29 องศาเซลเซียส แนวปะการังโดยทั่วไปมีสภาพสมบูรณ์ดี และมีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea spp.) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea spp.) ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) และปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป