ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พื้นที่หาดแหลมสน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พื้นที่หาดแหลมสน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พื้นที่หาดแหลมสน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท สมพงษ์  นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบ กิจกรรมถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กิจกรรมชมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ภัยคุกคามของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก นิทรรศการเต่าทะเลยักษ์และวาฬยักษ์ทำจากขวดน้ำรีไซเคิล พิธีปล่อยเต่าและเก็บขยะชายหาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการ กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่