ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าบริเวณหาดป่าตอง สถานี B1-B4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.89-8.05 ความเค็ม 31 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.3-29.2 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.02-6.59 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณคลองปากบาง สถานี K1-K4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.24-7.83 ความเค็ม 0-26 ppt อุณหภูมิน้ำ 27.2-28.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 1.81-6.46 มิลลิกรัมต่อลิตร เเละสถานีบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตอง พบค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.02 อุณหภูมิน้ำ 28.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 7.14 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบค่าความเค็ม สภาพอากาศทั่วไปท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อยตลอดช่วงการเก็บ ทะเลเรียบ และบริเวณชายหาดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป