ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ “เก็บขยะปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” บริเวณชายหาดโรงแรมนาใต้บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ “เก็บขยะปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” บริเวณชายหาดโรงแรมนาใต้บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ “เก็บขยะปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” บริเวณชายหาดโรงแรมนาใต้บีช รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น เอกอัครรัฐทูตฟิลิปปินส์ เอกอัครรัฐทูตตุรกี เอกอัครรัฐทูตปานามา เอกอัครรัฐทูตบาร์เรน เอกอัครรัฐทูตคาซัคสถาน   เอกอัครรัฐทูตโคลัมเบีย เอกอัครรัฐทูตเเคนนาดา กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ภูเก็ต กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3  ผู้ว่าราชการพังงา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดพังงา โรงแรมนาใต้บีช รีสอร์ทแอนด์สปา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน นักเรียนนักศึกษาในชุมชน  กิจกรรมชมนิทรรศการด้านภัยคุกคามของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และพิธีปล่อยเต่า จำนวน 25 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาด