ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง

เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่หาดในยาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทางทะเลและชายฝั่ง จากการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำอยู่ในช่วง 29.9 - 30.3 องศาเซลเซียส ความเค็มเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30-32 ppt ค่าการละลายน้ำของออกซิเจนอยู่ที่ 6.39 – 6.79 mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน น้ำทะเลใส คลื่นลมสงบ พบการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวคึกคัก ส่วนค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทะเลจะได้จากผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป