ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการอบรม "จิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก" รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการอบรม "จิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก" รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการอบรม "จิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก" รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเป็นเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและเพื่อเป็นจิตอาสาในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน