ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังหมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังหมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังหมู่เกาะยาว จังหวัดพังงา จากการสำรวจไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลวัดได้ 29 องศาเซลเซียส แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังกาแล็คซี่ (Galaxea fascicularis) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ฯลฯ การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเคลือบหิน (Podabacia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรคจุดขาว และโรคเนื้องอกสีชมพูในปะการังโขด (Porites spp.) มีการทับถมของตะกอนค่อนข้างสูง รวมถึงการปกคลุมเห็ดทะเล (corallimorph) อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาสลิดหินเล็กเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) ปลานกขุนทองเกล็ดด่าง (Halichoeres nigrescens) ปลาอมไข่ลายทแยง (Taeniamia fucata) ปลากระดี่ทะเลครีบทอง (Pempheris schwenkii) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น กุ้งผี (Kemponia tenuipes) ฟองน้ำครก (Xestospongia testudinaria) หอยปากแบน (Pinctada  margaritifera) และทากทะเลชนิดต่าง ๆ ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง เช่น เศษอวน เชือก เหล็ก และสายเส้นเอ็นตกปลา ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป