ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งจัดโดยโรงแรมแนปป่าตองภูเก็ตและเครือข่าย ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งจัดโดยโรงแรมแนปป่าตองภูเก็ตและเครือข่าย ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งจัดโดยโรงแรมแนปป่าตองภูเก็ตและเครือข่าย ณ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต โดยให้การสนับสนุนเต่าตนุในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 40 ตัว เป็นเต่าที่ได้รับการอนุบาล ณ บ่ออนุบาลเต่าทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน อายุประมาณ 10 เดือน มีขนาดและน้ำหนัก ที่เหมาะสมต่อการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน