ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อ่าวกุ้ง อัญมณีแห่งท้องทะเลกับความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยรังสิต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อ่าวกุ้ง อัญมณีแห่งท้องทะเลกับความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 4 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อ่าวกุ้ง อัญมณีแห่งท้องทะเลกับความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และมหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการโดย ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทยพีบีเอส โดยให้ข้อมูลในประเด็น สถานภาพแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอดีตและปัจจุบัน บริเวณอ่าวกุ้ง จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวเปิดงาน ผู้เข้าฟังในห้องประชุมประมาณ 60 คน ประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประชาชนผู้สนใจ และถ่ายทอดสดผ่าน https://fb.watch/cati7oA-IL/