ข่าวประชาสัมพันธ์

.ด็อกเตอร์พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชม การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล โดยการใช้เมล็ดปลูกลงกระถางใยมะพร้าว

.ด็อกเตอร์พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชม การเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล โดยการใช้เมล็ดปลูกลงกระถางใยมะพร้าว

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.ด็อกเตอร์พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล โดยการใช้เมล็ดปลูกลงกระถางใยมะพร้าว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 เดือนก่อนนำลงไปปลูก ในแหล่งหญ้าทะเลธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลและจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลในธรรมชาติและได้เยี่ยมชมการเพาะและอนุบาลปลาฉลามกบ โดยการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไว้แล้วเก็บรวบรวมไข่ฉลามแยกไปใส่ถังรอให้ลูกฉลามฟักตัวออกมาแล้วนำลูกฉลามไปเลี้ยงอนุบาลต่ออีก 6 - ​8 เดือน ก่อนนำไปปล่อยในธรรมชาติเพื่อเพิ่มจำนวนฉลามกบในธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นและจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมการปล่อยฉลามได้