ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดการซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ พฤทธิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากพะยูน ลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

รายงานผลการจัดการซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ พฤทธิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากพะยูน ลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการจัดการซากพะยูนเกยตื้น ซึ่งได้รับแจ้งจากนายทวีศักดิ์ พฤทธิ์ ชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากพะยูน ลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ซากมีขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม เพศผู้ โดยศวอบ.ได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี-พังงา) เข้าตรวจสอบซากและแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ณ สถานีตำรวจ สภ. คุระบุรี ก่อนนำส่งซากพะยูนดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศวอบ. เป็นขั้นตอนต่อไป