ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับรายงานพบซากพะยูนลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี-พังงา) ได้ประสานและนำส่งซากพะยูนดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

รายงานผลการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับรายงานพบซากพะยูนลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี-พังงา) ได้ประสานและนำส่งซากพะยูนดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ขอรายงานผลการชันสูตรซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับรายงานพบซากพะยูนลอยเกยตื้นบริเวณใกล้กับเกาะจง ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (คุระบุรี-พังงา) ได้ประสานและนำส่งซากพะยูนดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบและชันสูตรซากพบว่า เป็นพะยูนเพศผู้ วัยรุ่น ความยาวลำตัว 235 เซนติเมตร น้ำหนัก 260 กิโลกรัม สภาพซากเริ่มเน่า ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ พบรอยแผลภายนอกลักษณะที่เกิดจากรอยเขี้ยวพะยูนตามลำตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมในฝูงจากการจัดลำดับชั้นในฝูงพะยูน เมื่อตรวจสอบความผิดปกติของอวัยวะภายใน ระบบทางเดินหายใจพบภาวะปอดอักเสบเล็กน้อย ระบบไหลเวียนโลหิตพบจุดเลือดออกบริเวณผิวหุ้มหัวใจ มีเลือดคั่งในห้องหัวใจ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ม้ามพบการขยายตัว ทางเดินอาหารภายในส่วนกระเพาะอาหารพบการหมักย่อยของหญ้าทะเลปนกับของเหลวและมีผนังกระเพาะอักเสบ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่พบการอักเสบเล็กน้อย ถุงน้ำดีพบตะกอนเล็กน้อย จึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากสาเหตุตามธรรมชาติ