ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้ทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายของวาฬหัวทุยแคระ (Dwarf sperm whale) ที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้ทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายของวาฬหัวทุยแคระ (Dwarf sperm whale) ที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้ทำการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายของวาฬหัวทุยแคระ (Dwarf sperm whale) ที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จากการตรวจสอบซากวาฬหัวทุยแคระ พบความยาวลำตัววัดแนบอยู่ที่ 238 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม อยู่ในช่วงโตเต็มวัย สภาพเน่ามาก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม ดวงตาทะลักออกนอกเบ้าตาและมีบาดแผลถลอกจากการเกยตื้น บริเวณช่องเพศและช่องก้นฉีกขาดและพบอวัยวะภายในทะลักออกมาภายนอกร่างกายจากภาวะเปลี่ยนแปลงหลังการตายจึงไม่สามารถระบุเพศได้ บริเวณมุมปาก หน้าครีบข้าง สีข้างลำตัวและเหนือคอดหาง พบลักษณะของรอยกดทับจากการพันรัดจากวัสดุเป็นเส้นมีเกลียว คล้ายเชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร บริเวณฟันด้านในมุมปากกร่อนจากการเสียดสี จากการผ่าเปิดอวัยวะภายใน ส่วนของกระเพาะอาหารพบอาหารตามธรรมชาติคือปลาและหมึกที่ย่อยแล้วในกระเพาะอาหาร และพบการอักเสบของกระเพาะอาหารโดยมีก้อนหนองขนาด 0.5 เซนติเมตรกระจายบริเวณผนังกระเพาะอาหารบริเวณลำไส้ใหญ่พบการอักเสบของลำไส้จากภาวะท้องผูก โดยลักษณะของอุจจาระส่วนท้ายเป็นก้อนแข็งมากกว่าปกติตลอดลำไส้ส่วนท้าย ในส่วนของ  ปอด  หัวใจ  ไตและตับ  มีสภาพเน่าจากภาวะเปลี่ยนแปลงหลังการตายจนไม่สามารถระบุรอยโรคได้ จึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการป่วยด้วยสาเหตุตามธรรมชาติร่วมกับสาเหตุจากมนุษย์ซึ่งพบเป็นลักษณะ