ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานจัดการซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6)ได้ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาซากพะยูน

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานจัดการซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6)ได้ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาซากพะยูน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานจัดการซากพะยูนเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สทช.6)ได้ออกปฏิบัติภารกิจค้นหาซากพะยูน ซึ่งได้รับแจ้งจากคุณชลดา จิตรนิพนธ์ เครือข่ายอาสานักดำน้ำ โดยเจ้าหน้าที่ ศวอบ. ได้รับแจ้งว่าพบซากพะยูนลอยเกยตื้นในทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จากนั้นจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สทช.6 นำเรือออกปฏิบัติภารกิจค้นหาและติดตามสำรวจซากพะยูนดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งพบว่าซากพะยูนดังกล่าวได้สูญหายไป จึงทำการประสานขอความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังการพบเห็นเพื่อแจ้งเหตุกรณีมีการแจ้งพบเห็นพร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดการซากเบื้องต้น และจัดทีมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกรณีมีการแจ้งพบเห็นหรือเกยตื้นต่อไป