ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20
รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17
แบบซ่อมแซม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 19
บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17