ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน "เงินทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายของรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่"

นายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2564  ภายใต้ชื่องาน "เงินทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายของรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่"

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ เป็นตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2564  ภายใต้ชื่องาน "เงินทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายของรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่" ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล