ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังและปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวกุ้ง เกาะละวะน้อย บ้านแหลมขาด เกาะแรด เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย แหลมยามู หินแพ เกาะมาลี เกาะรังใหญ่ และเกาะรังน้อย จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังและปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวกุ้ง เกาะละวะน้อย บ้านแหลมขาด เกาะแรด เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย แหลมยามู หินแพ เกาะมาลี เกาะรังใหญ่ และเกาะรังน้อย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13-16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานภาพแนวปะการังและปะการังฟอกขาวบริเวณอ่าวกุ้ง เกาะละวะน้อย บ้านแหลมขาด เกาะแรด เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย แหลมยามู หินแพ เกาะมาลี เกาะรังใหญ่ และเกาะรังน้อย จังหวัดภูเก็ต โดยวิธี Manta tow technique และSpot check เบื้องต้นไม่พบปะการังฟอกขาว แนวปะการังมีสภาพเสียหาย - สมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.) พบปริมาณตะกอนค่อนข้างมากในบางพื้นที่