ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหาดกมลา ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นเต่าตนุ ความยาวกระดอง 40 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 39 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 6 กิโลกรัม วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ มีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถยกศีรษะขึ้นหายใจได้ และพบอาการขาดน้ำ เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้นำเต่ากลับมาอนุบาลรักษา ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. โดยได้ทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมด้วยวิธีเอ็กซเรย์พบการอุดตันรุนแรงที่ส่วนของลำไส้ จึงได้พิจารณาปรับแนวทางการดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของเต่าทะเลต่อไป