ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 18 กันยายน 2565

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 18 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต โดยในวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 22.00 น. ได้รับแจ้งจากนายคุณานนท์ ราชัย ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิตบริเวณหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นเต่าตนุ ความยาวกระดอง 45 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 42 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ มีอาการอ่อนแรงและขาดน้ำ เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงได้นำเต่ากลับมาอนุบาลรักษา ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. โดยได้ทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมด้วยวิธีเอ็กซเรย์พบการอุดตันเล็กน้อยที่ส่วนของลำไส้ จึงได้พิจารณาปรับแนวทางการดูแลรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของเต่าทะเลต่อไป