ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่ 10 ได้เข้าสำรวจบริเวณอ่าวหลา เกาะราชาใหญ่ เนื่องจากมีการแจ้งพบ โลมาจำนวน 1 ฝูง จำนวนประมาณ 15-20 ตัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่ 10 ได้เข้าสำรวจบริเวณอ่าวหลา เกาะราชาใหญ่ เนื่องจากมีการแจ้งพบ โลมาจำนวน 1 ฝูง จำนวนประมาณ 15-20 ตัว

วันที่ 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับ สำนักงาน ทช.ที่ 10 ได้เข้าสำรวจบริเวณอ่าวหลา เกาะราชาใหญ่ เนื่องจากมีการแจ้งพบ โลมาจำนวน 1 ฝูง จำนวนประมาณ 15-20 ตัว ในวันที่ 19 กันยายน 2565 คาดว่าเป็นโลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin; Tursiops aduncus)ผลปรากฏว่าไม่พบโลมาฝูงดังกล่าวได้สอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการดำน้ำและชาวประมงในบริเวณเกาะราชาใหญ่หากมีการพบเจอให้ประสานความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ทำการสำรวจและบันทึกประชากร