ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 72 คน โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบนิเวศทางทะเล

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 72 คน โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบนิเวศทางทะเล

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่จำนวน 72 คน โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายสิ่งมีชีวิตในทะเล และระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงการให้ความรู้การจัดแสดงสัตว์น้ำในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นประโยชน์ในการมาศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้อีกด้วย