ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) เพื่อพูดคุยภารกิจที่ทำงานร่วมกันด้านการอนุบาลเต่าทะเล

บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) เพื่อพูดคุยภารกิจที่ทำงานร่วมกันด้านการอนุบาลเต่าทะเล

 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) เพื่อพูดคุยภารกิจที่ทำงานร่วมกันด้านการอนุบาลเต่าทะเล โดยบริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในกลุ่ม “ลากูน่า ภูเก็ต” ได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าที่ได้รับการอนุบาลแล้วสู่ท้องทะเล ในวันที่ 24 เมษายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณริมชายหาด ลากูน่า ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ลากูน่า ภูเก็ต จึงขอส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลืองานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนอย่างมีส่วนร่วม