ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้มอบหนังสือคู่มือกรีนฟินส์ และแผ่นพลิกแนวทางการท่องเที่ยวดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และมอบหนังสือและ แผ่นพลิกดังกล่าว พร้อมด้วยหนังสือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล และหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552–2562

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้มอบหนังสือคู่มือกรีนฟินส์ และแผ่นพลิกแนวทางการท่องเที่ยวดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และมอบหนังสือและ แผ่นพลิกดังกล่าว พร้อมด้วยหนังสือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล และหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552–2562

วันที่ 28 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ได้มอบหนังสือคู่มือกรีนฟินส์ และแผ่นพลิกแนวทางการท่องเที่ยวดำน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และมอบหนังสือและ แผ่นพลิกดังกล่าว พร้อมด้วยหนังสือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล และหนังสือสรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2552–2562 ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านทะเล ให้แก่สำนักงานกงสุลประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ต่อไป