ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดที่แนบ

ดาวน์โหลด

บก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
แบบซ่อมแซม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
ปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10
ประกาศประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10
รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11
เอกสารประกวดราคา
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10