ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านควนม่วง จังหวัดกระบี่ จำนวน 104 คน และโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ จังหวัดกระบี่ จำนวน 193 คน ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านควนม่วง จังหวัดกระบี่ จำนวน 104 คน และโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ จังหวัดกระบี่ จำนวน 193 คน ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านควนม่วง จังหวัดกระบี่ จำนวน 104 คน และโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ จังหวัดกระบี่ จำนวน 193 คน ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การรับชมการจัดแสดงสัตว์น้ำ และการเข้ารับชมนิทรรศการขยะทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล