ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พร้อมมอบข้อคิดในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พร้อมมอบข้อคิดในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต พร้อมมอบข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในการลงพื้นที่ หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม ทช. โดยมีดร.จรัสศรี อ๋างตันญา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
      ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้รับฟังรายงานสถานภาพของทรัพยากรหญ้าทะเล ปะการัง สถานการณ์ขยะทะเล งานด้านการพยากรณ์สมุทรศาสตร์ ความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือไทย -จีน และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์โลมาอิรวดี จากนั้นท่านอธิบดีได้มอบข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตในการทำงาน ด้านงานวิจัยควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน รอบคอบ ยกระดับความสำคัญ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและประชาชน พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อคิดการทำงานดังนี้ "ขอให้หลักคิดไว้ทุกกอง ทุกกิจกรรม ให้ศึกษาดูด้วยว่าภาพรวมนโยบายเป็นอย่างไร หน่วยงานใดรับผิดชอบควรร่วมมือกันอย่างไร ใครทำอะไรไปบ้าง แล้วจะขับเคลื่อนให้ร่วมมือกันได้อย่างไร เพราะทั้งหมดอยู่บน roadmap หรือเป้าหมายใหญ่ของประเทศ เพราะถ้าต่างคนต่างทำจะสับสน สุดท้ายจะจบแค่ได้แต่ข้อมูลปัญหาไม่มีการร่วมมือกันแก้ไข" จากนั้นอธิบดีและคณะได้เดินเยี่ยมชมเรือจักรทอง ทองใหญ่ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยก่อนใช้งานโครงการ Go Geen Active กิจกรรม ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตต่อไป