ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณะอาจารย์ จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 30 คน ที่มาร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Turtle Pond Cleaning” ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณะอาจารย์ จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 30 คน ที่มาร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Turtle Pond Cleaning” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณะอาจารย์ จากคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 30 คน ที่มาร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Turtle Pond Cleaning” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายาก และร่วมทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล