ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดภูเก็ต

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 149,399,500 บาท ณ ห้องประชุมบุญเลิศ ผาสุก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน