ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำเรือ freedom dolphin ว่าพบเต่าทะเล ลอยเกยตื้นมีชีวิต ไม่สามารถจมตัวดำน้ำได้ตามปกติ บริเวณนอกอ่าวบานาน่า เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำเรือ freedom dolphin ว่าพบเต่าทะเล ลอยเกยตื้นมีชีวิต ไม่สามารถจมตัวดำน้ำได้ตามปกติ บริเวณนอกอ่าวบานาน่า เกาะราชาน้อย  จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำเรือ freedom dolphin ว่าพบเต่าทะเล ลอยเกยตื้นมีชีวิต ไม่สามารถจมตัวดำน้ำได้ตามปกติ บริเวณนอกอ่าวบานาน่า เกาะราชาน้อย 
จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ประจำเรือ freedom dolphin เข้าช่วยเหลือนำขึ้นจากทะเลมาพักฟื้นบนเรือ ก่อนนำส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. โดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้เข้าตรวจสอบพบเป็นเต่าหญ้า เพศเมีย 
ความยาวกระดอง 67 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 68 เซนติเมตร น้ำหนัก 28.5 กิโลกรัม โตเต็มวัย ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม สภาพอ่อนแรง บริเวณใบพายหน้าซ้ายและหลังซ้ายขาดหายไป ซึ่งเป็นแผลเก่าที่สมานแล้ว บริเวณกระดองหลังและกระดองท้องปกคลุมด้วยสาหร่าย จึงได้เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา ผลการตรวจพบการอุดตันภายในลำไส้ เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จึงได้วางแผนการรักษาและพักฟื้นต่อไป