ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ นักเรียนและคณะครู จากโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย และความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทางทะเลฝั่งอันดามัน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต การจัดแสดงสัตว์น้ำ ระบบนิเวศทางทะเลและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ สร้างการจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป