ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากวาฬบรูด้าในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากวาฬไม่ทราบชนิดเกยตื้นบริเวณอ่าวขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากวาฬบรูด้าในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากวาฬไม่ทราบชนิดเกยตื้นบริเวณอ่าวขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากวาฬบรูด้าในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบซากวาฬไม่ทราบชนิดเกยตื้นบริเวณอ่าวขอนแค เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบซากวาฬดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 พบว่าเป็นซากวาฬบรูด้า ขนาดความยาวลำตัว 13 เมตร เพศเมีย โตเต็มวัย สภาพซากเน่ามาก และได้นำซากวาฬดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศวอบ. โดยผลการชันสูตรซากพบว่าอวัยวะส่วนใหญ่เน่าและย่อยสลาย ภายในกระเพาะอาหารพบของเหลวปนอาหารเล็กน้อย และมีผลลูกจาก จำนวน 2 ลูก ซึ่งไม่ใช่อาหารตามปกติ ภายในลำไส้พบของเหลวตลอดลำไส้และพบพยาธิตัวกลมและพยาธิตัวตืดเล็กน้อย โดยในส่วนของลำไส้เล็กส่วนกลางพบถ้วยพลาสติกจำนวน 1 ใบ แต่ยังไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของลำไส้ โดยสาเหตุการตายเบื้องต้นพบว่าวาฬดังกล่าวมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แต่มีสภาพซากเน่ามากจึงไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้แน่ชัด