ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)”

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จำนวน 4 นาย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “ภูเก็ต ทะเลสะอาด หาดทรายขาว (Phuket white sand and clean sea)” เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาด ลำคลอง ป่าโกงกาง และขยะบนผิวน้ำทะเล บริเวณแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (ประธานในพิธีฯ) หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 หน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน กลุ่มจิตอาสาและประชาชนในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 250 คน