ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะรังใหญ่ เกาะแอว และเกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะรังใหญ่ เกาะแอว และเกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ดำเนินการสำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะรังใหญ่ เกาะแอว และเกาะแก้วใหญ่ จังหวัดภูเก็ต จากการสำรวจพบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังสีน้ำเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea spp.) การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเคลือบหิน (Podabacia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว โรคจุดชมพู (Tremetodiasis) ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว ปลาสลิดหินเล็กหางเหลืองขลิบดำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น  เม่นดำหนามยาว เม่นดำหนามสั้น หอยมือเสือ เม่นเขียว และดาวขนนกชนิดต่างๆ ขยะในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมการประมง เช่น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เชือก อวน และขวดแก้ว ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป