ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์แก่สถานศึกษาประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 แห่ง ในเขตเซนได โตเกียว นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์แก่สถานศึกษาประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 แห่ง ในเขตเซนได โตเกียว นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์แก่สถานศึกษาประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 แห่ง ในเขตเซนได โตเกียว นาโกยา โอซากา ฟูกูโอกะ โดยการเยี่ยมชมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและนิทรรศการภายใน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Online) และตอบคำถามให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างเครือข่ายและสังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน