ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสีนามิ ประจำปี พ.ศ. 2565

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสีนามิ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสีนามิ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย กิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย ณ ห้องประชุมเมโทรโพล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมรีออท ภูเก็ต ทาวน์ และพิธีปล่อยเรือวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังและดูแลรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย