ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าชาวบ้านในพื้นที่พบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดนาใต้ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าชาวบ้านในพื้นที่พบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดนาใต้ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าชาวบ้านในพื้นที่พบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดนาใต้ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ศวอบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  ได้เข้าตรวจสอบพบเป็นซากเต่าตนุ ความยาวกระดอง 60.5 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 57 เซนติเมตร น้ำหนัก 21.5 กิโลกรัม วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ สภาพซากเน่ามาก จึงได้นำซากดังกล่าวมาชันสูตรหาสาเหตุการตาย ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ศวอบ. ผลการชันสูตรพบภาวะหลอดลมอักเสบ ปอดพบการจมน้ำสมบูรณ์ พบการอักเสบของทางเดินอาหาร และพบขยะทะเลจำพวกเชือก เศษอวน และเศษถุงกระสอบจำนวนมากปะปนกับอาหารตลอดลำไส้ จึงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการป่วยตามธรรมชาติและการกินขยะทะเล จึงส่งผลให้เต่าเสียชีวิตในที่สุด