ข่าวประชาสัมพันธ์

นายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในการเข้าร่วมเป็นเกียรติงาน “วันกองทัพเรือประจำปี 2565” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

นายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในการเข้าร่วมเป็นเกียรติงาน “วันกองทัพเรือประจำปี 2565” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในการเข้าร่วมเป็นเกียรติงาน “วันกองทัพเรือประจำปี 2565” พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ณ กองบัญชาการทัพเรือภาค 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยมีพลเรือโทอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน