ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าพบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดบางขวัญ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าพบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดบางขวัญ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ว่าพบซากเต่าเกยตื้นบริเวณ หาดบางขวัญ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยเจ้าหน้าที่ศวอบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  ได้เข้าตรวจสอบพบเป็นซากเต่าตนุ ความยาวกระดอง 58.6 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 55.8 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม วัยเด็ก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ สภาพซากเน่ามาก ผลการชันสูตรพบการอักเสบของทางเดินอาหาร พบอาหารตามธรรมชาติ และพบขยะทะเลจำพวกเศษเชือกและเศษเส้นเอ็นปะปนอยู่กับอาหาร จึงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการป่วยตามธรรมชาติและการกินขยะทะเล จึงส่งผลให้เต่าเสียชีวิตในที่สุด